BloggProffs

Det som göms i snö …

januari 18th, 2011

Det är lysande tider för en del hundägare. Man kan spara in jättemycket under vintern genom att låta hunden skita i snövallarna längs gångstigar och låta det ligga där eftersom det göms i snön efter en stund, MEN när snön smälter bort uppdagas sparivern. Tänk så många hundbajspåsar men sparat!!!

På en sträcka av ca 400m på båda sidor om gångvägen mellan CityGross och Prins Carlsgatan räknade jag till 83 hundlortar, de flesta längs kvarteret Telegrafen. Det gör ca en hundskit var 10:e meter. De föräldrar som har barn där blir säkert glada när barnen snart kommer in med hundskit på kläderna och börjar gapa på dessa jävla hundägare. Det kan visa sig vara de själva som stått för en del av skiten. BEDRÖVLIGT!

Vad tror man egentligen? Att skiten går upp i rök? Den försvinner så småningom, men under tiden är det inget nöje att gå denna väg. Dessvärre är det inte bara här det ser ut som ovan.

Hundägare, ta ert ansvar och plocka upp skiten efter era hundar.

Halkan

december 18th, 2010

Halkan tog två liv, halkan orsakade seriekrock, halkan bakom 17 olyckor i södra Skåne …

Man blir trött på att det alltid är halkans fel. Det sitter väl ändå en person bakom ratten som en gång lärt sig köra bil och de regler som gäller. Man sätter på vinterdäck (oavsett skick) och kör som om det var sommar. Händer det något så bli man arg och tycker att snöröjningen är för dålig.

Men SNÄLLA förare, det är ju DU som är ansvarig. Är det för halt (finns väderrapporter att ta del av) och du känner dig osäker, stanna hemma eller åk taxi eller buss. Kör inte lika fort som du gör när vägen är bar. En annan sak, när det är barmark och du har dubbdäck på – då har du längre bromssträcka och de s.k. året-runt-däcken är direkt livsfarliga enligt alla däckföretag och motororganisationer, de är varken bra sommar eller vinter. Det handlar mer om att man är för lat för att byta.

Här följer ett utdrag från vår kära Trafikförordning (som alla borde känna till och kanske läsa då och då):

Trafikförordning (1998:1276)

2 kap. Bestämmelser för alla trafikanter

Grundbestämmelser

1 § För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna. Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken.
   En trafikant skall uppträda så att han eller hon inte i onödan hindrar eller stör annan trafik.
   En vägtrafikant skall visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen.
   En terrängtrafikant skall anpassa sin färdväg och hastighet samt sitt färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan och så att skada på annans mark eller växtlighet undviks.

 

Hastighet

14 § Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.

15 § Utöver andra fall som anges särskilt skall förare hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet
1. inom tättbebyggt område,
2. när sikten är nedsatt på grund av ljus- eller väderleksförhållandena,
3. vid övergångsställen eller andra platser där gående korsar vägen,
4. där korsande fordonstrafik kan förekomma,
5. i skarpa kurvor,
6. vid backkrön och andra ställen där sikten är skymd,
7. vid risk för bländning,
8. vid möte med andra fordon på smala vägar,
9. vid halt väglag,
10. när fordonet närmar sig en spårvagn, en buss eller en skolskjuts som stannats för passagerarnas på- eller avstigning,
11. när fordonet närmar sig barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen,
12. när fordonet närmar sig kreatur på vägen,
13. där vägarbete pågår,
14. förbi en olycksplats, samt
15. vid smutsigt väglag där det finns risk för att någon annan trafikant utsätts för smutsstänk.

16 § En förare får inte utan giltigt skäl köra med överdrivet låg hastighet, plötsligt bromsa eller på något annat sätt hindra andra förares körning.

3 kap. Bestämmelser för trafik med fordon

Gemensamma bestämmelser

1 § Fordon får inte föras av den som på grund av sjukdom, uttröttning, påverkan av alkohol, andra stimulerande eller bedövande ämnen eller av andra skäl inte kan föra fordonet på ett betryggande sätt.

2 § Avståndet till ett framförvarande fordon skall anpassas så att det inte finns risk för påkörning om det saktar in eller stannar. Avståndet skall också anpassas så att andra trafikanters omkörning underlättas.

3 § När ett fordon eller en spårvagn är i rörelse får på- eller avstigning inte ske. Inte heller får någon färdas på fordonets eller spårvagnens fotsteg eller liknande anordning, om den inte är särskilt inrättad för detta.

4 § Den som åker kälke, sparkstötting eller liknande fordon eller som åker skidor, skridskor, rullskridskor eller liknande på väg får inte låta sig skjutas på eller tolka, dras eller låta sig dras av ett motordrivet fordon eller en spårvagn.
   På ägovägar eller liknande vägar med ringa trafik får dock tolkning ske.

5 § Förare som har väjningsplikt skall tydligt visa sin avsikt att väja genom att i god tid sänka hastigheten eller stanna.
   Föraren får köra vidare endast om det med beaktande av andra trafikanters placering, avståndet till dem och deras hastighet inte uppkommer fara eller hinder.

Bombkunskaper

december 18th, 2010

Sedan bomben i Stockholm smällde av har det i media detaljerat redovisats vad mannen gjorde för fel och hur bomberna var konstruerade. VARFÖR? Hjälper inte detta kommande sprängare att vara mer ordentliga med sin tillverkning? VARFÖR måste media, polis och SÄPO hjälpa de som nu så gärna vill spränga både sig och helst en massa oskyldiga människor genom att beraätta om de misstag terroristerna gör och har gjort?

Lars Wilks som gris

december 13th, 2010

Lars Wilks har nu uppnått det stadie då han har insett vad han egentligen är, en gris (svin). För att föreviga detta ska han nu göra ett konstverk där han visar upp sig som gris. Det räcker väl med att ta ett kort. Använd självutlösare om inte någon vill ställa upp och hålla i kameran. Nöff-nöff.

Se upp herr Wilks, julen är nära.

Skräpfilter på TV’n

december 13th, 2010

Det hade varit väldigt skönt med ett skräpfilter på TV’n så att man kunde slippa vissa personer. Även om man inte tittar på program där de medverkar, så dyker de upp i reklamerna. De jag vill filtrera bort är: Anna Anka, Patrick Ekwall, Alexander Bard, Jonas Gardell, Alex Schulman, Björn Ranelid, Maria Montazami samt dessa jävla får som Tele2 envisas med att visa upp hela tiden. Man undrar vem som är fåren, de som står bakom eller de som använder deras tjänster.

Fotbollen spårar ur

december 13th, 2010

Om ett par år kommer fotbollslagen att sitta i en studio, klädda i snoffsiga kostymer, medan experterna och kommentatorerna är på plan och spelar. Dessa experter som bara blir fler och fler vet ju ändå bäst hur det ska spelas. Då är det väl lika bra att de själv gör det så det blir rätt.

I dagsläget är det 2-4 experter i en studio som före, i halvlek och efter matchen talar om för oss som tittar på matchen exakt hur de stackars fotbollsspelarna ska göra och skulle ha gjort. I ett bås på arenan sitter 1-3 experter och skriker sig hesa och talar om det vi själv kan se på planen. Behövs verkligen alla dessa experter och kommentatorer? Man sitter med datorer och skissar på ett papper hur den och den rör sig och målar upp strategier för hur spelet ska genomföras.

Det finns bara EN HAKE, spelarna varken hör det dessa experter säger eller har möjlighet att se på skisserna, så de spelar som de av tränaren är tillsagda att göra och även efter egen erfarenhet. Spelarna SKITER totalt i både experter och kommentatorer och det ska vi nog vara glada åt.

Terrorattack mot Sverige

december 12th, 2010

Kanske dags att få Lars Wilks att sluta larva sig för att få uppmärksamhet. Det är väl onödigt att provocera oliktänkande som har svårt att se hans infall och utfall som ett uttryck för tryckfriheten.

Vem fan är Börje Ahlstedt?

december 9th, 2010

Är det någon som egentligen bryr sig om vad Börje Ahlstedt tycker om ditt och datt?


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu